Cascada

Here you find publications by Cascada and that are public. Diagrams and images may be used as long as you mention the source.

Växthusteknik

Kompendium om växthusteknik i ekologisk odling som tagits fram på uppdrag av Statens jordbruksverk, som en del i en kurspärmen "Ekologisk odling i växthus".

Rapport 4 (PDF)

Energin i svensk grönsaksolding 2009. En uppdaterad genomgång över vilka energislag som används i svensk tomat- och slanggurkodling. Rapporten är en uppdatering av siffrorna i rapport 2.

Rapport 3 rev. 1 (PDF)

Energin och koldioxiden i svensk tulpandrivning 2009. En livscykelanalys (LCA) över utsläppen av klimatgaser från svenska snittulpaner. Ett försök till jämförelse med tulpaner importerade från Nederländerna görs också.

Rapport 2 (PDF)

Energin och koldioxiden i svensk växthusodling 2008 - TOMAT LCA. En livscykelanalys över utsläppen av klimatgaser från svenska tomater. Uppskattningsvis 98% av den svenska tomatproduktionen tas med i studien där ett försök till jämförelse med utsläpp av klimatgaser från tomater från Spanien och Danmark också görs.

Rapport 1 (PDF)

Energin och koldioxiden i svensk växthusodling 2007 - TOMAT. En livscykelanalys över utsläppen av klimatgaser från svenska tomater.

Webmaster Jonas Möller Nielsen - Copyright Cascada AB 2015