Greppa näringen - energikollen grupprådgivning i Kalmar län - energikartläggning på det egna företaget - (Kalmar 2012-2014)

greppa
kalmar
eu

Energikartläggning av energianvändningen på det egna företaget är en bra grund för ett fortsatt arbete för att minska sina energikostnader. Energikartläggningens syfte är att visa var energin används, och i vissa fall även när, för att man på så vis skall hitta energitjuvar och möjliga ställen för effektiviseringsåtgärder. Med en väl genomförd energikartläggning blir det lättare att räkna på olika åtgärders energibesparing och ekonomi och därmed blir det lättare att prioritera i vilken ordning de olika åtgärderna skall genomföras.

Vi träffas i grupp och går igenom vad energi är, olika sätt för energikonvertering, energiformer och dess påverkan på miljön. Begrepp som gås igenom är bl.a. köpt energi, primär energi och exergi. Därefter går vi igenom vad energikartläggning är och vad den kan användas till, bl.a. går vi igenom begreppen stödprocesser och tillverkningsprocesser och hur de kan tillämpas på växthusföretag.

Slutligen går vi igenom vanliga åtgärder för energieffektivisering i växthus, hur man kan räkna på dem ekonomiskt.

Vi kommer att gå igenom verktyget EnSAM (Energisammanställning) som är framtaget av Linköpings universitet för energikartläggning inom främst industri, men det fungerar även utmärkt att använda sig av för växthus.

Efter genomgången kurs kommer de som vill att kunna gå vidare till steg två som innebär att man själv genomför en energikartläggning på sitt företag. I steg två får man även besök av en energirådgivare som hjälper till med eventuella frågor som kan uppstå i samband med kartläggningen och genomgången av möjliga effektiviseringar.

Gruppträffen är rådgivningsmodul 21A inom Greppa näringen och är kostnadsfri. Sprid gärna information till dina kollegor med hjälp av den här inbjudan.

Gäller i Kalmar län!


Ansvarig:
 Jonas Möller Nielsen, Cascada AB, 0709-68 63 93
Antal deltagare: minst 5 företag
Tid: hösten 2012 - halvårsskiftet 2014
Kostnad: avgiftsfri - rådgivningen bekostas av Landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen Kalmar län.
Anmälan: högerklicka här för anmälan.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen