Mer ledigt? - Spruta mindre! - Studiecirkel i dynamisk styrning hösten 2013 (Skåne september 2013) 2

Dynamisk styrning har stor potential när det gäller att minska behovet av kemiska retarderingsmedel och spara energi i växthusodlingen. Praktisk erfarenhet hos svenska odlare visar att användningen av kemisk retardering kan minska med mellan 25 och 90 % beroende på växtslag. Försök i Danmark visar på energibesparingar på mellan 25 och 48 % hos enskilda kulturer. I Sverige används dynamisk styrning för bl.a. begonia, pelargon, kalanchoe, fladdertratt, Balibrachoa, Calipetite och julstjärna. Läs mer här.

julstjärna 001

Grupprådgivningen består av 3 träffar för att främja användandet av dynamisk styrning bland prydnadsväxtodlare.

  • Träff 1 - Gå igenom begreppet dynamisk styrning och vinsterna med utgångspunkt från deltagarnas nuvarande situationer. Växtfysiologin gås också igenom med avseende på plantans fotosyntes i förhållande till koldioxid, temperatur och ljusintensitet och hur vi utnyttjar detta i den dynamiska styrningen.
  • Träff 2 - Studiebesök med efterföljande gruppträff. Diskussioner kring plantkvalitet med dynamisk styrning, och uppföljning av hur långt deltagarna har kommit i att tillämpa dynamisk styrning i sin produktion. Erfarenheter, problem och möjligheter tas upp till gemensam diskussion.
  • Träff 3 - Uppföljning av deltagarnas erfarenheter så här långt.

Kursledare: Jonas Möller Nielsen, Cascada AB, 0709-68 63 93
Antal deltagare: minst 5 max 10 företag
Kursavgift: 1 000 kr/person
Tid: första träffen onsdag 11 september 2013 i Skåne, träffar 2 och 3 hösten 2013
Anmälan: klicka här för anmälan
Inbjudan: högerklicka här för inbjudan.


© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen