Öka din lönsamhet - räkna på teknik  (Mälardalen 15/1 2014)

Kursen är fokuserad på energieffektivisering i växthus med särskilt fokus på ekonomiska kalkyler för att utvärera olika tekniska lösningar, och ger insikt i hur kostnaderna kan minskas på sikt genom bl.a. livscykelkostnadsberäkningar (LCC). Det är Tillväxt Trädgård som tagit fram kursen för att minska energianvändningen inom svensk växthusodling.

Exempel elmotor

Diagram som visar att sett över hela elmotorns livslängd utgör tillverkning och underhåll i detta fall bara 10 % av totalkostnaden.

Kursinnehåll

Cascadas utskick

Gå inte miste om kurserbjudanden m.m. Prenumerera på Cascadas nyhetsbrev genom att klicka här, eller läs in QR-koden nedan med QR-läsaren i din mobiltelefon.

Saknar du en QR-läsare kan du använda
AT&T Code Scanner

iPhone    Android

I kursen behandlas olika områden som är lämpliga för energieffektiviserande åtgärder, både små som stora åtgärder gås igenom. Ett stort fokus ligger på ekonomiska beräkningar av olika åtgärder. Stor vikt läggs på att introducera begreppet livscykelkostnad (LCC), som marknadsförs på bred front inom hela EU och där fokus läggs på produktens totala kostnad sett över hela livslängden. I flera traditionella kalkylmetoder läggs fokus på investeringskostnaden, men för många produkter utgör de löpande kostnaderna, som oftast utgörs av kostnader för energi, en betydligt större kostnadspost.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom växthusbranschen, t.ex. som odlare, förman, teknikansvarig, säljare av teknisk utrustning, konsult eller lärare.

Datum, plats och kursavgift

Datum: onsdag 15 januari kl. 9-17
Plats: ProGro, Björksgatan 6B, 632 21 Eskilstuna
Kursavgift: 2 900 kr/person exklusive kurspärm och moms. Kursmaterial delas ut på USB-minne. Två eller flera personer från samma företag betalar max 5 000 kr/företag, men då tillkommer kostnad för mat/fika med 150 kr/person.
Kursmaterial: Tryckt kurspärm 1 000 kr/st. som delas ut i samband med kursstart (valfritt). Efterbeställning av kurspärm 1 800 kr/st. Kurspärm ingår INTE i kursavgiften!
Antal deltagare: minst 8 deltagare

Anmälan och arrangör

Anmälan: Anmälan görs här eller till Jonas Möller Nielsen via e-post eller via telefon/SMS 0709-68 63 93.
Anmälningstid:
senast måndag 6 januari. Efter det datumet är anmälan bindande och kursavgiften kan komma att faktureras även om du inte går kursen.
Arrangör: Cascada AB, Georgs väg 1, 432 97 Rolfstorp
Kursbeskrivning: För fullständig kursbeskrivning klicka här (ifall det inte fungerar, högerklicka och välj alternativet Spara länkad fil som...).


© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen