14/11 2013 - Seminarium om solel

VAD BETALAR ELBOLAGEN FÖR DIN SOLEL I FRAMTIDEN?

Välkommen till en eftermiddag med fokus på Energimyndighetens utredning om nettodebitering. Under eftermiddagen får vi veta mer om utredningen, riksdagspropositionen men också om dagens sol- cellsstöd. Några av Hallands energidistributörer kommer också att delge oss sina tankar och reflektioner kring ämnet. Du får möjlighet att ställa frågor och att diskutera med andra inom området.

Vi avslutar med lite mingel bland våra utställare. Varmt välkommen!


15.00 Kaffe och välkomna.

15.15 Information om Energimyn- dighetens utredning - Anne Andersson, SP Borås.

15.40 Energidistributörerna ger sin syn på utredningen.

16.00 Information om solcellsstö- det – Sofia Frising, Länsstyrelsen.

16.20 Rundabordsdiskussion.

17.00 Mingel i utställningen med macka, lättöl och vatten.


Programmet som PDF finns här!


DATUM: 14 november

KLOCKAN: 15.00–18.00.

PLATS: Campus Varberg. PRIS: Kostnadsfritt.

ANMÄLAN: Senast den 11 november till: emma.hellberg@emcsverige.se

Ange om du deltar i hela eller delar av programmet samt om du har någon matintollerans.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen