25/11 - Temadag svenska livsmedel

Goda möjligheter för lantbruket i Västra Götalands län

Året med märkbara klimatförändringar?

Hur var det nu igen? Du kanske har fått både negativa och positiva bilder av ett år som detta. Exceptionell sommar med höga temperaturer, långvarig torka å ena sidan och höga vattenflöden å andra sidan. Nästan mogna spannmålsfält övergick till översvämmade åkrar. Trots allt blev årets skörd den största i mannaminne. Det säger många inom lantbrukarkåren. Känner du igen dig?

Trender på frammarsch och...

För första gången på länge har import av nöt- och griskött minskat med sju respektive sex procent. Den offentliga sektorn är allt mer intresserad för svenska livsmedel och höjer ribban vid upphandling. Konsumenten vill veta ursprung på råvaran, inte minst av hälso- och klimatskäl, samt ställer krav på djuromsorg. Stora matkedjor som ICA, COOP och Axfood ökar andelen ekologisk- och svenskproducerad mat i sina produkter.

... framtidstro

Finns det lösningar för både stora som små företag för att öka livsmedelsproduktion, lönsamhet och konkurrenskraft och samtidigt arbeta för minskad miljöpåverkan? Vilka förändringar efterlyser du? Välkommen till:

  • en dag där visioner och strategier presenteras
  • en dag med goda exempel på företag där visioner redan har förverkligats
  • en dag där du själv kan ställa frågor, diskutera och lämna dina synpunkter på

framtida rådgivningsarbete med mera.

Målgruppen är:

Lantbrukare samt alla som är intresserade av framtida lantbruksutveckling och livsmedelsproduktion i länet.

Anmälan: via Kompas med kod 214 07 www.kompass.lrf.se senast den 16 november Avgift: 300 kronor

Kontakt och information:
Marta Göransson, marta.goransson@lansstyrelsen.se, 010-22 453 01 Fredrik Fredriksson, fredrik.fredriksson@lansstyrelsen.se, 010-224 55 96

Välkommen till en dag där vi vill presentera strategier för ett ekonomiskt och socialt hållbart lantbruk med biologisk mångfald! Bli en vinnare! 

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen