28/11 2013 - Inspiration till grönsaksodling

Program och inbjudan


Anmälan Senast 2013-10-25 till Växa Sverige 010-471 00 00 eller på LRF Kompass/utbudskod 20 285.

Kursen är kostnadsfri, du betalar endast för kaffe och lunch.

Träffen genomförs inom programmet för för dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare i Hallands och angränsande län.

Kursansvarig och information om träffarna: Barbro Kindt, Länsstyrelsen och Pauliina Jonsson 010-471 03 32 pauliina.jonsson@vxa.se

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen