November 2012 - Kurs i integrerat växtskydd och diagnostik i bärodling

Lär dig känna igen de vanligaste skadegörarna inom bärodling genom att titta på levande material och på tydliga symptombilder.

Integrerat växtskydd ska tillämpas i svensk produktion 2014. Det innebär bland annat att varje växtskyddsbehandling ska motiveras. Som hjälp erbjuder vi en kurs där vi går genom de vanligaste skadegörarna inom bärodlingen framförallt genom att titta på material i mikroskop och med hjälp av ett stort bildmaterial. I kursen kommer vi även gå igenom förebyggande åtgärder, tillgängliga prognossystem och bekämpningsstrategier.

Kursen hålls på tre platser:

  • 7 november  Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, Sanja Manduric och Johanna Jansson från Jordbruksverket medverkar,
  • 14 november Himmelstalunds naturbruksgymnasium utanför Norrköping, Christina Winter från Jordbruksverket medverkar,
  • 20 november Forslunda gymnasium utanför Umeå.

Kurstid: 09.00-16.00 Kursavgift: 600 kr (lunch och fika ingår)

Anmäl senast två veckor innan kursstart till:

  • Thilda Håkansson (f.d. Nilsson), HIR Malmöhus (kursplats Alnarp och Norrköping) 046-713619 / thilda.hakansson@hush.se
  • Elisabeth Öberg, Hushållningssällskapet Rådgivning Nord (kursplats Umeå) 070-598 48 49/ elisabeth.oberg@hush.se

Se även bifogat program.


© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen